1. English
  2. Polski
Luk Loves Whisky / Subiektywnie o whisky

Skala punktacji whisky

Punktacja opiera się na moich wrażeniach i odczuciach, stąd jej charakter jest oczywiście subiektywny.

0-50 pkt.
trucizna
51-60 pkt.
blee
61-70 pkt.
nic specjalnego, nie warto nim się interesować
71-80 pkt.
dobra whisky
81-90 pkt.
bardzo dobra whisky
91-100 pkt.
wspaniała whisky